Kurikulum

IDEAS Autism Centre (IAC) membina kurikulumnya tersendiri yang disesuaikan dengan keperluan khusus bagi setiap pelajar. Setiap kanak-kanak dinilai sebelum memasuki program di mana Rancangan Pendidikan Individu (Individualised Educational Plan atau IEP) yang bersesuaian akan disediakan.

Kami mengemas kini IEP para pelajar berdasarkan kemajuan dan penilaian mereka setiap enam bulan. Setiap pelajar akan mengikuti ujian penilaian setiap enam bulan. Kerjasama antara pengetua, ahli terapi, guru, dan ibu bapa adalah penting untuk memastikan keberkesanan IEP untuk setiap kanak-kanak.

Bidang pembelajaran utama dalam kurikulum adalah:

● Kemahiran beri tumpuan dan mendengar
● Kemahiran imitasi
● Kemahiran pemahaman bahasa (reseptif)
● Kemahiran bahasa pertuturan (ekspresif)
● Kemahiran pra-akademik
● Kemahiran akademik
● Kemahiran pengurusan diri
● Pendidikan seni
● Muzik dan pergerakan
● Latihan fizikal
● Kemahiran sosial dan bermain
● Kesediaan ke sekolah

Bidang pembelajaran program pra-vokasional untuk murid berumur 10 – 14 tahun:

● Kemahiran pengurusan diri
● Kemahiran domestik
● Kemahiran hidup dan kerja
● Kemahiran pra-akademik
● Kemahiran bahasa
● Kemahiran matematik
● Kemahiran pendidikan seni dan visual
● Pengurusan tingkah laku
● Pendidikan seksualiti

Curriculum