Latihan

IDEAS Autism Centre menawarkan sesi latihan berikut untuk guru dan ibu bapa:

Adakah anda ingin membina pusat autisme anda sendiri? Atau adakah guru dan penjaga anda memerlukan latihan?

 

IAC sedia membantu!

Kami akan membimbing anda dalam setiap langkah penting sepanjang proses perancangan anda dan menawarkan nasihat dan pandangan yang boleh digunakan.

Kami juga menyediakan program latihan yang disesuaikan untuk pusat autisme agar dapat membantu anda dalam membangun dan mengembangkan pusat tersebut.

Kandungan latihan khas ini adalah seperti berikut:

  • – Pengenalan Prosedur Operasi
  • – Pengenalan mengenai Autisme
  • – Kurikulum untuk Kanak-kanak Autisme
  • – Taksiran dan Penilaian
  • – Rancangan Pendidikan Individu (IEP)
  • – Rancangan Tingkah Laku
  • – Pelan pembelajaran
  • – Terapi Bermain
  • – Latihan Percubaan Diskrit (DTT)
  • – Jadual waktu; Bahan Pengajaran; Lembaran Kerja Pelajar

Juruteknik Tingkah Laku Berdaftar

Guru mempelajari sejarah penyelidikan berkaitan autisme dan konsep asas pengukuhan serta teknik mengajar kanak-kanak berkeperluan khas.

Pengubahsuaian Tingkah Laku dalam Psikologi

Ibu bapa belajar bagaimana mengubah tingkah laku anak mereka dari sudut psikologi.

Pengurusan Tingkah Laku (Permata Kurnia)

Ibu bapa belajar bagaimana mengubah tingkah laku anak mereka.

Pengenalan kepada Akta Perlindungan Kanak-kanak

Guru belajar mengenai asas penjagaan dan perlindungan untuk kanak-kanak.

Kesan Psikologi Permainan Komputer terhadap Kanak-kanak Autisme.

Sesi latihan ini adalah mengenai bagaimana teknologi dan permainan komputer boleh memberi kesan psikologi terhadap perkembangan kanak-kanak autisme.

Proses Membantu dalam Kaunseling

Dalam proses membantu orang lain, ada tindakan tertentu yang harus dipatuhi dalam profesion kaunseling. Peserta diajar mengenai proses undang-undang, teknik teknikal, dan pembinaan nilai.

Pengurusan Emosi

Guru dan ibu bapa belajar bagaimana menangani emosi mereka dan belajar teknik untuk mengurangkan tahap tekanan ketika menangani anak-anak berkeperluan khas.

Memahami Pelajar Berkeperluan Pendidikan Khas

Kandungan teknik pengajaran dan rawatan terapi untuk kanak-kanak berkeperluan khas.

Pertumbuhan, Perkembangan dan Penjagaan Kanak-Kanak

Guru belajar mengenai tahap perkembangan manusia bermula dari kanak-kanak hingga dewasa.

Keselamatan Kanak-kanak di TASKA dan jadual pemakanan untuk kanak-kanak di Pusat Jagaan Kanak-kanak

Forum awam mengenai garis panduan asas untuk taska dan pusat jagaan kanak-kanak, prosedur pemakanan berkhasiat dan prosedur keselamatan.

Jagaan dan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran

Sesi latihan mengenai perkhidmatan penjagaan dan pendidikan yang baik untuk kanak-kanak kurang upaya pembelajaran.

Latihan Kesamaan Pelajar Kurang Upaya

Forum awam mengenai cara menangani orang kurang upaya dan perkhidmatan yang tersedia untuk orang kurang upaya.

Sila hubungi Puan Sharifah Salleh di sharifahsalleh@ideas.org.my untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembukaan pusat autisme, prosedur permohonan, panduan perlesenan, dan modul latihan yang kami sediakan.