Penyelidikan

Selama bertahun-tahun, beberapa kajian telah dijalankan di IAC oleh pakar dari Universiti tempatan. Berikut merupakan kertas kerja yang telah diterbitkan:

IAC mengalu-alukan para pakar untuk menjalankan penyelidikan mengenai autisme di pusat kami bagi membantu meningkatkan polisi dan perkhidmatan untuk mereka yang mempunyai autisme.

Research

Sekiranya anda ingin menjalankan penyelidikan di pusat kami, sila hubungi Pengetua kami, Sharifah Salleh di sharifahsalleh@ideas.org.my